top of page
walkingwoman_edited.jpg

Vilkår for deltakelse

Jeg bekrefter ved påmelding at jeg deltar på eget ansvar og risiko, og jeg er kjent med at arrangøren fraskriver seg alt økonomisk ansvar hvis jeg skader meg, utsettes for sykdom eller annet i forbindelse med arrangementet.


Ved påmelding og deltagelse i arrangementet plikter jeg å:


  • holde meg løpende oppdatert om informasjonen på løpets hjemmeside, facebook og epost.

  • hjelpe en annen deltager i nød.

  • følge arrangørens regler for løpet og arrangementet.

  • ta hensyn til miljø og omgivelser, og ikke kaste søppel i naturen

  • ta med, og benytte, obligatorisk utstyr i henhold til utstyrsliste på arrangørens hjemmeside.


Ved påmelding samtykker jeg i at: 

  • Informasjon om navn, klubbtilhørighet og nasjonalitet kan publiseres i deltager – og resultatlister.

  • Jeg kommer med på bilder og evt. video i forbindelse med løpet som kan bli publisert på hjemmeside og sosiale medier.

bottom of page